Trajtimi i akneve

Akne Vulgaris

Akne vulgaris është patologji kronike e adoleshentëve dhe adultëve të rinj që shfaqet si pasojë e prodhimit të tepërt të yndyrës dhe lokalizohet kryesisht në fytyrë, pjesën e sipërme të gjoksit dhe shpinë.

Cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e aknes ?

Akne kontrollohet nga faktorë të shumtë ndër të cilët mund të renditen:

-Trashëgimia: Nëse të dy prindërit kanë akne, atëherë probabiliteti që fëmija i tyre të ketë akne në pubertet është 50%.

Prodhimi i shtuar i yndyrës i ndikuar nga stimulimi i hormoneve androgjenike(mashkullore). Gjëndrat e yndyrës janë të vogla  para pubertetit. Në pubertet nën influencën e androgjeneve(hormoneve mashkullore), gjëndrat yndyrore rriten në madhësi dhe rrisin prodhimin e yndyrës.

-Propioniobacterium Acne .

Cilat janë format klinike të aknes ?

Ne varësi  të elementeve klinike dallojmë tre forma klinike të aknes :

-Akne e gradës së parë,ose akne  komedonike (me pika të zeza dhe të bardha),
-Akne e gradës se dytë ose akne  papulopustuloza : krahas komedoneve ose pikave të zeza në këtë formë janë të pranishme dhe puqra të kuqe me ose pa qelb 
-Akne e gradës së tretë ose akne konglobata me papula, pustula dhe noduse të dhimbshme.

Si trajtohen aknet ?

Trajtimi i Aknes vulgaris shkurton kohën e zgjatjes së sëmundjes, zvogëlon ashpërsinë e sajë dhe eviton mbetjen e shenjave. Trajtimi i aknes bëhet në varësi të gradave të sajë.

Për trajtimn e aknes së gradës së parë përdorim  retinoidet  lokale 
(Tretinoinë në formë kremi, xhel, solucion) ose Benzyl Peroxydi.

Trajtimi i aknes së gradës së dytë mund të bëhet duke perdorur  retinoidet lokale ose Benzoyl Perokside të shoqëruar me përdorimin e antibiotikëve lokalë. Në antibiotikët lokalë përdorim Clindamycinën, Erythromycinën. I këshillueshëm është edhe përdorimi i acidit azelaik.

Në aknen e gradës së tretë medikamente të linjës së parë janë: Retinoidet lokale dhe antibiotikët oralë. Antibiotikët oralë (që jepen nga goja) që përdoren janë: Tetracyclina, Doxacyclina, Minocyclina, Erythromycina.  Antibiotikët përdoren për një kohë të gjatë, minimumi për 8 javë dhe maksimumi për 4 muaj. Përdoren gjithmonë të kombinuar me retinoidet lokale. Gjithashtu në këtë gradë të aknes në format e acaruara dhe në rastet kur mjekimet e dhëna nuk kanë dhënë përmirësimin e pritur mund të përdorim kontraceptivët oralë tek femrat ose izotretinoinën orale si te femrat dhe te meshkujt.