Dermatozat në shtatzëni

Papulat dhe Pllakat Urtikariale Pruritike të Shtatzënisë

(Pruritic Urticarial Papules and Plaques of  Pregnancy -PUPPP)


Pruriti Urtikarian dhe Pllakat e Shtatzënisë (PUPPP)

Ose ndryshe i njohur si  Erupcioni apo Shpërthimi Polimorf i Shtatzënisë; janë një shpërthim beninj dhe i zakonshëm i shtatzënisë, por mund të jetë mjaft simptomatik.

 • Shpërthimi është përgjithësisht i kufizuar dhe i përgjigjet mirë menaxhimit lokal në shumicën e rasteve.
 • Nuk shkakton efekte anësore nënës dhe fetusit.

Klinika

Papulat urtikariale pruritike dhe pllakat e shtatzënisë (PUPPP)  janë një çrregullim i zakonshëm i shtatzënisë me një incidencë të raportuar rreth 1 në 200 shtatzëni. Zakonisht fillon në tremujorin e tretë, veçanërisht në muajin e fundit të shtatzënisë, dhe zakonisht zgjidhet brenda disa javësh pas lindjes.

Shpërthimi është më i zakonshëm në gratë primipar dhe rrallë përsëritet në shtatzënitë pasuese. Pas lindjes është e rrallë, por mund të ndodhë.  Më e rëndësishmja, PUPPP nuk ndikon në shëndetin e nënës dhe fetusit dhe lëkura neonatale nuk preket në mënyrë tipike nga kjo gjendje.

Shkaku i PUPPP nuk dihet saktësisht.

Disa studime sugjerojnë një lidhje midis rritjes së peshës dhe distancës së barkut dhe zhvillimit të PUPPP.

Një teori sugjeron që shtimi i shpejtë në peshë dhe shtrirja pasuese e lëkurës dhe indit lidhës çon në ekspozimin e antigjeneve që zgjasin një përgjigje inflamatore. Kjo teori mund të shpjegojë tendencën për lezione të PUPPP për të paraqitur brenda striae, një shenjë dalluese e çrregullimit.

Studime të tjera kanë gjetur prova të ADN-së së fetusit brenda lezioneve të lëkurës së nënës që sugjerojnë se lezionet e lëkurës zhvillohen  sekondare si një përgjigje imunologjike ndaj antigjeneve të fetusit.

Evoluimi Inicial i Simptomave:

PUPPP karakterizohet nga fillimi i menjëhershëm i 1-2 mm papula eritematoze, edematoze që shpesh fillojnë në bark, por që mund të përhapet për të përfshirë trungun, vithet dhe ekstremitetet proksimale. Ekstremitetet distale, fytyra dhe mukoza zakonisht kursehen. Papulat shpesh lokalizohen në strie gravidare dhe kursejnë kërthizën dhe mund të jenë të dhëna të dobishme për diagnozën. Lezione të shfaqura me shenja ekzematoze dhe eritema difuze gjithashtu mund të shihen shpesh më vonë në kursin e sëmundjes. Lezionet janë shumë pruritike.

Biopsia e lëkurës është rrallë e nevojshme, pasi diagnoza shpesh mund të bëhet klinikisht. Gjetjet histopatologjike për PUPPP janë kryesisht jospecifike dhe përfshijnë një infiltrim perivaskular limfocitik të lëkurës me eozinofile të ndryshueshëm, neutrofile dhe edemë dermale. Epiderma shpesh është e pa ndikuar, megjithëse mund të shihet spongioza fokale, akanthoza dhe parakeratoza.

Pemphigoid Gestacional është në diagnozën diferenciale (lezione të hershme urtikariale të gestationis pemfigoide mund të imitojnë PUPPP), duhet të merret një biopsi e lëkurës dhe imunofluoreshencë e drejtpërdrejtë (DIF).

DIF në PUPPP është zakonisht negativ, por rrallë mund të ketë C3 granulare, IgM ose IgA në kryqëzimin dermoepidermal. Në të kundërt, pemphigoid  gestacional karakterizohet nga C3 lineare në kryqëzimin dermoepidermal.

Vlerësimi laboratorik është normal në PUPPP. Imunofluoreshenca indirekte, nëse fitohet, është negative. Një nivel i acideve biliare në serum duhet të merret nëse kolestaza intrahepatike e shtatzënisë është një konsideratë diagnostike dhe niveli duhet të jetë normal në PUPPP.

Diagnostifikimi diferencial

-Dermatiti alergjik i kontaktit

-Urtikaria

-Erythema multiforme (nëse janë prezente lezionet  target  /targetoid)

-Scabies

-Ekzantemë virale

Dermatoza të tjera të shtatzënisë

Pemphigoidi Gestacional (i Shtatzënisë)apo Herpesi Gestacional

 • Zakonisht ndodh gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë me lezione urtikariale dhe vezikulave të theksuara si dhe bulave.
 • Lezionet nuk lokalizohen në striae dhe nuk kursejnë kërthizën
 • Shpesh përsëritet në shtatzënitë pasuese dhe shoqërohet me peshë të ulët të lindjes dhe premature.

Kolestaza Intrahepatike e Shtatzënisë(KISH)

Zakonisht fillon një kruarje e fortë në shputa, e cila pastaj përhapet nëpër tërë  trupin. Kjo zgjat 2 deri në 14 ditë mbas lindjes.

 • Paraqet në mënyrë tipike me kruarje nodular( prurigo nodula / ose ekskoriacione(gërvishje )pa lezione parësore të lëkurës.
 • Rrezik për lindje premature(parakohe), dëmtim intrauterin i fetusit, turbullim të meconiumit.
 • Acidet biliare janë rritura, LFT gjithashtu mund të rriten.
 • Transaminazat mund të jenë 2 deri në 10 herë të rritura mbi vlerat normale, bilirubina po ashtu. Bilirubina totale zakonisht nuk kalon vlerën mbi 6.

Dermatiti Atopik i Shtatzënisë i Vrullshëm

 • Përfshin ekzemën e shtatzënisë, prurigo (kruarje intensive) të shtatzënisë dhe folikulitin e shtatzënisë. Është dermatoza më e shpeshtë në shtatzëni – 60 % të nënave e manifestojnë.
 • Shpesh paraqitet më herët në shtatzëni . Është më i lokalizuar në ekstremitete.
 • Nuk ka rrezik për nënën ose fetusin.
 • Lezionet janë eritematoze, me papula, pllaka apo nodule me mungesë të gërvishjeve(ekskoriacioneve).
 • Shfaqet zakonisht në kofshë dhe në trunk (nga shpatullat tek këmbët), mund të krijohen krusta (kore në lëkurë) dhe të ekzistojë një rrjedhje eksudative nga poshtë krustave.

Trajtimi:

PUPPP është i vetë-kufizuar dhe qëllimi i trajtimit është lehtësimi i simptomave.

Hapat e parë

Steroidët lokal janë linja e parë e trajtimit.

Në manifestimet e lehta , steroidet me potencë të ulët dhe të mesme janë tipik të përshtatshme. Në fazat më të rënda, steroidet me potencë të lartë mund të jenë të nevojshme.

Antihistaminikët gjithashtu mund të jetë me përfitim, por pacientët shtatzënë duhet të diskutojnë me mjekun e tyre obstetër para përdorimit. Për pacientët që ushqehen me gji, antihistaminikët duhet të përdoren gjithashtu me kujdes dhe foshnja duhet të monitorohet për çdo shenjë përgjumosje.

Hapat pasues

Vetëm rrallë janë të kërkuara steroide sistemike në këtë gjendje. Rekomandoni dozën minimale efektive (fillimisht zakonisht 0,5-1 mg / kg në një dozë të vetme çdo mëngjes) dhe shpejt uleni në dozën më të ulët kontrolluese.

Të dhënat tjera të rasteve të ngjashme me PUPPP

 1. Faza e hershme, e Urtikaries dhe Pemphigoidit Gestacional mund të ngjasojë me PUPPP. Pemphigoidi Gestacional mund të shoqërohet me sëmundshmëri të fetusit (shih më lart). Mund të tregohet një biopsi për imunofluoreshencën direkte.
 2. Dermatiti Alergjik i Kontaktit, veçanërisht ndaj përgatitjes kirurgjikale, etj. I përdorur në bark (veçanërisht gjatë prerjes cezariane) mund të imitojë PUPPP. Trajtimi për këto dy kushte është i ngjashëm, por diagnoza e një kontakti alergjik mund të informojë ekspozimet dhe procedurat pasuese.
 3. Scabies dhe Kafshimet e tjera të Insekteve janë morfologjikisht të ngjashme me PUPPP.

Vlerësimi përcjellës:

Skuqja dhe kruarja përmirësohet ndjeshëm gjatë disa ditëve dhe ajo nuk kërkon antihistaminikë. Skuqja zgjidhet plotësisht brenda 1 jave pas lindjes së foshnjës. Nëna dhe foshnja do të jenë mirë.