Dermatoskopia

Çfarë është Dermatoskopia?

Dermoskopia ose dermatoskopia i referohet një ekzaminimi të lëkurës nëpërmjet një paisje të quajtur dermatoskop, 
i cili është një mikroskop sipërfaqësor kutan. Derm(at)oskopi përdoret për të vlerësuar lezione të pigmentuara të lëkurës, si dhe në duar mund ta bëjë më të lehtë diagnostikimin e melanomës.
Nëpërmjet dermatoskopit vlerësohet pigmentimi i lezioneve nëpërmjet ngjyrave dhe strukturave. Ngjyrat që vërehen në lezionet e pigmentuara janë:

e zezë, kafe, e kuqe, blu, gri, e verdhë dhe e bardhë.

Perdorimi tipik i Dermatoskopit është në:

– Diagnostifikimin e hershëm të melanomës

– Monitorimin e lezioneve të dyshimta

– Ndihmon në diagnozën e tumorëve të ndryshëm të lëkurës.

– Ndihmon në diagnozën e verrukeve

 
 1. THE PIGMENT NETWORK (rrjeti pigmentues)
 2. GLOBULAR PIGMENT PATTERN (forma globulare pigmentuese)
 3. BLACK DOTS (pikat e zeza)
 4. BRANCHED STREAKS, STREAMING AND PSEUDOPODS (degëzimet vijore, derdhjet dhe pseudopodet)
 5. BLUE-WHITE STRUCTURE (strukturat e kaltra te bardha)
 6. STEELBLUE AREAS (fushat ngjyre qeliku)
 7. GALAXY SIGN (shenjat galaktike)
 8. HORN PSEUDOCYSTS, PSEODOFOLLICULAR COMEDO-LIKE OPENINGS (pseudocistat ne forme briri, hapjet pseudofolikulare)
 9. OVOID PIGMENT PATTERN, MAPLE LEAF-LIKE STRUKTURE (forma ovoide pigmentuese, struktura si gjeth panje)
 10. VASCULAR PATTERNS (format vaskulare)
 11. HEMORRHAGE (gjakderdhjet)
 12. LOCATION SPECIFIK PATTERNS (format me vendosje specifike)